DS Šneček

DĚTI OD 2 DO 3 LET

 

Vítejte na našich nových webových stránkách!
Dětská skupina Šneček

Co nabízíme?

DS Šneček, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou
Stravování dle zásad zdravé výživy, pitný režim
Polodenní výlety do přírody
Plán výchovy a péče o dvouleté děti
 Spolupráce se zubařem
Loutkové divadlo pro děti
Spolupráce s mateřskou školou Beruška
Besídky a slavnosti pro rodiče.
… a mnohem víc

Sledujte Šnečka na Facebooku

Jak to chodí ve Šnečkovi?

DS Šneček, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou
Neboj se o mě, maminko, i když zadrhne to malinko. Někdy něco nestihneme, jindy se zas ušpiníme . Prosím pěkně, nezlob se, vždyť se snažím, co to jde. Pochvalu si zasloužím, zato, že tak krásně spím !

6,30 – 8,30    scházíme se, hrajeme si, uvítání v kroužku

8,30 – 8,45    těšíme se na svačinku

8,45 – 9,30    cvičíme, tančíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, modelujeme, lepíme, stříháme, nasloucháme, říkadla se učíme, kamarády poznáváme…

9,30 – 11,00   oblékáme, jdeme ven, příroda nás volá

11,00 – 11,15   umyjeme ručičky, neděláme kapičky

11,15 – 11,30   oběd si dáme, do postýlky pospícháme

11,30 – 14,15   pohádka nás uspí a zvoneček probudí

14,15 – 14,30  těšíme se na svačinku

14,30 – 17,00  hračky na nás čekají a maminky spěchají…

Novinky

DS Šneček, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou

Sběr papíru 21.-22.10.2019

Starý papír svažte,zavažte a dovezte k zadní bráně školky. Brána bude otevřená od 6:30-16:00 Pro ,,zapoměnky" možnost 23.10 do 8:00 Váhu nahlažte kterékoliv paní učitelce ( nejlépe napsat na kousek papíru jméno a váhu ) Peníze použijeme na mikulášské balíčky. Děkujeme...

Jedeme do divadla

23.10.2019 jedeme do NAIVNÍHO DIVADLA na pohádku  ,,Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!''

Název projektu: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000549

Projekt Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  Cílem projektu je vybudování zařízení pro dětskou skupinu prostřednictvím přestavby a dostavby objektu čp. 587 k objektu MŠ Liberecká v Hrádku nad Nisou, včetně pořízení vnitřního vybavení objektu.