DS Šneček

logo ds šneček

Dětská skupina Šneček se nachází v Hrádku nad Nisou v ulici Liberecká 587. Od října 2018 poskytujeme služby péče o děti ve věku od 2 do 3 let. Zařízení má kapacitu 24 dětí.

Dětská skupina vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a provoz podléhá kontrole Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je nazván ‘‘Provoz dětské skupiny Šneček v Hrádku nad Nisou‘‘ s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011549.

O děti se starají tři kvalifikované chůvy a jedna paní učitelka, která pro děti připravuje pestrý program, se zaměřením na rozvoj dětí v mnoha oblastech – od tělesného rozvoje, přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou výchovu až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dětí.

Vytváříme klidné rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Snažíme se vést děti k vzájemnému respektu, kamarádství a pomoci.

Výhodou naší dětské skupiny je forma spolupráce mezi dětskou skupinou a mateřskou školou Beruška,  která nám zajišťuje nejen stravování, ale také spolu sdílíme různé kulturní akce a venkovní prostory MŠ.

Naším posláním je umožnit rodičům malých dětí efektivně sladit jejich pracovní a osobní život, a to zejména prostřednictvím zajištění kvalitní péče o děti v plném rozsahu tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a byl zajištěn jejich všestranný rozvoj. Rodiče tak mohou mít jistotu, že o jejich dítě je kvalitně postaráno, zatímco oni sami se věnují rozvoji svého pracovního života.