ZÁŘÍ 2021 – souhr covidových opatření

Nástup do dětské skupiny  ZÁŘÍ 2021 – souhrn covidových opatření

  • všechny osoby vstupující do DS používají zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) dle platného nařízení MZČR
  • při vstupu do DS provede každá osoba dezinfekci rukou – děti mohou dezinfekci nahradit umytím rukou v umývárně za dohledu rodiče (před vstupem do herny)
  • do DS nemohou vstupovat infekčně nemocné osoby – nemocné děti musí zůstat doma (pokud Vaše děti trpí na alergie, prosím o doložení lékařského potvrzení), nemocné děti omlouvejte telefonicky
  • prosíme rodiče, aby v případě změny telefonního čísla, adresy, ale například i změny ve zdravotním stavu dítěte – neprodleně informovali ředitelku MŠ
  • prosíme rodiče, aby se podíleli na společném udržování pořádku a čistoty v DS(především v šatně)
  • rodiče a jiný doprovod dětí se zdržuje v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou – pobyt v DS zbytečně neprodlužujte a neshlukujte se uvnitř DS, pokud je to možné – udržujte rozestupy
  • v DS neprobíhá plošné testování a děti nemají povinnost nosit zakrytí dýchacích cest
  • návrat dětí z ciziny – DS nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy
  • při hezkém počasí budeme hodně času trávit venku na čerstvém vzduchu – procházky, zahrada – proto prosím dávejte dětem starší věci na ven,

          u kterých Vám nevadí, že se ušpiní

Na všechny děti se moc těšíme a jsme rádi, že se zářijový nástup obejde bez velkých nařízení a omezení. Zároveň Vás prosíme o ohleduplný a zodpovědný přístup ke všem osobám přítomným v DS.