Informace o zápisu do dětské skupiny Šneček pro školní rok 2022/2023

POKYNY K ZÁPISU DO MŠ + DS PRO ROK 2022/2023

zapis-MS-kveten-2022

Vzhledem k tomu, že situace kolem COVIDU se začíná dostávat do normálu a opatření se rozvolňují – zkusíme letos uspořádat Zápisy do mateřských škol a dětské skupiny tak, jak jsme zvyklí – tedy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. 

CO MUSÍM UDĚLAT PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY NEBO ŠKOLKY?

  1. Přijít se podívat dne 4. 5. 2022 do konkerétní MŠ či DS na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (prosím dodržujte stanovené časy).
  2. Webové stránky MŠ + DS – www.hradek.eu (odkazy – školy a vzdělávání) – zde si projděte informace o školkách, fotografie atd. a vyberte si, kam podáte přihlášku – zároveň prostudujte konkrétní informace a termíny k zápisům.
  3. Potřebné formuláře- dostanete na Dni otevřených dveří 4. 5. 2022 .
  4. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE TELEFONICKY SPOJÍ S PEDIATREM  SVÉHO DÍTĚTE A DOMLUVÍ SE NA VYZVEDNUTÍ POTVRZENÍ O PRAVIDELNÉM OČKOVÁNÍ.  Podmínka podrobení pravidelnému očkování dítěte pro přijetí do mateřské školy a DS stále platí! Výjimku mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  5. Žádost  donesete osobně 11. 5. 2022 na městský úřad do malé zasedací místnosti – zde na Vás budou čekat paní ředitelky všech mateřských škol a DS. Po předání přihlášky, dostanete od paní ředitelky registrační číslo
  6. Paní ředitelka do 30 dní vydá rozhodnutí – takže je potřeba opět sledovat internetové stránky nebo úřední desku.
  7. Sledujte aktuálně platná covidová opatření a dodržujte je. Děkujeme.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DS:
Dosažení 2 let věku dítěte v období od 1. září do 31.8. následujícího kalendářního roku.
Dále dle věku, přičemž přednost mají vždy děti starší.